Hoppulan historiikki


Hoppulan päiväkodin omistaja, Hoppulan päiväkotiyhdistys RY perustettiin 8.4.1974 ja Hoppula avasi ovensa vuoden 1975 alussa. Aluesairaala kärsi työvoimapulaa ja äitien oli vaikea käydä työssä, koska lapsille ei löytynyt hoitopaikkaa. Niinpä sairaalan tarmokkaat työntekijät perustivat oman päiväkodin.

Alkuvuosina vanhemmat olivat päiväkodin toiminnassa tiiviisti mukana. Vanhempien toimesta järjestettiin paljon talkoita ja myyjäisiä, koska raha oli tiukalla. Päiväkoti sai alkuvuosina valtionapua, satunnaisia avustuksia sairaalan ja terveyskeskuksen
kuntainliitolta sekä pienen kuukausittaisen avustuksen Vammalan kaupungilta. Loput rahat oli kerättävä hoitomaksuilla, lahjoituksilla ja talkootoiminnalla.

Hoppula toimi aluksi vanhassa omakotitalossa, ns. Aarnon kiinteistössä Vapaudenkadulla Vammalan keskustassa. Talo remontoitiin vapaaehtoisin voimin ja talkoisiin tullessaan yhdistyksen jäsenet toivat taloon kaikkea tarpeellista. Päiväkodin sisustus oli kuin kokoomateos, sillä lasten vanhemmat ja yhdistyksen jäsenet olivat tuoneet kodeistaan mm. huonekaluja, tekstiilejä ja leluja lasten käyttöön. Yhdistys käytti kaksikymmenpaikkaisen päiväkodin kunnostamiseen ja varustelemiseen rahaa vain nelisen tuhatta markkaa.

Perheet toivat kotoa mukanaan käsipyyhkeet, aluslakanat, tyynyt ja tyynyliinat sekä ruokalaput, jotka myös vietiin koteihin pestäviksi.

Ensimmäisinä vuosina Hoppula oli 20-paikkainen, mutta lapsia oli kirjoilla enemmän, jopa 29 lasta, sillä vanhemmat tekivät vuorotyötä sairaalassa ja päivittäin lapsia oli paikalla noin 15.

Henkilökuntarakennekin oli erilainen kuin tänä päivänä. Johtajan lisäksi päiväkodissa työskenteli päiväkotiapulainen, lastenhoitaja ja osastoapulainen. Jos rahaa riitti, palkattiin myös harjoittelija.

Henkilökuntarakenne muutettiin matkan varrella niin, että johtajan lisäksi talossa työskenteli lastenhoitaja, päiväkotiapulainen sekä kokopäiväinen laitosapulainen. Myöhemmin laitosapulaisen toimi muutettiin osapäiväiseksi. Vuoden 2002 alussa perusturvalautakunnan päätöksellä ja päivähoidonpäällikön myötämieleisellä avustuksella Hoppulaan perustettiin lastentarhanopettajan toimi ja samalla päiväkotiapulaisen toimi lakkautettiin.

Sekä Hoppulan kiinteistöhuolto että ruokapalvelut on koko ajan ostettu Vammalan aluesairaalalta. Vuonna 1982 Hoppula muutti sairaalan naapuriksi ja lähemmäs vanhempien työpaikkaa Ojansuunkadulle, missä toimitaan edelleen. Muutossa tilat kaksinkertaistuivat entisiin verrattuna ja uusia kalusteita saatiin käyttöön. Yläkerrassa ovat varsinaiset leikki- ja toimintatilat ja alakerrassa eteistilat. Vanha sauna remontoitiin 2000-luvulla vesileikkihuoneeksi ja entinen varasto verstaaksi. Ostopalvelusopimus Vammalan kaupungin ja Hoppulan päiväkotiyhdistyksen kesken solmittiin 3.1.1984 ja uusittiin vuonna 2000 ja päivitettiin Sastamalan kaupungin kanssa 2009.

Hoppulan lapsiryhmä oli alunperin ns. sisarusryhmä, eli sisaruksilla oli mahdollisuus päästä samaan ryhmään. Pienimmät olivat 1-vuotiaita ja isoimmat 6-vuotiaita 90-luvulla ryhmä muutettiin tavalliseksi 21-paikkaiseksi ryhmäksi. Haku Hoppulaan tapahtuu keväisin Sastamalan kaupungin päivähoitohaun yhteydessä ja meille voi hakea kuka tahansa vammalalainen perhe.

Hoppulan päiväkotiyhdistys RY koostyy lähinnä lasten vanhemmista ja johtokuntaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi 4 jäsentä ja 5 varajäsentä. Yhdistys omistaa päiväkodin ja ylläpitää sen toimintaa. Johtokunta johtaa yhdistyksen toimintaa ja taloutta, vastaa henkilökunnan riittävyydestä ja pätevyydestä sekä toimitilojen turvallisuudesta. Lapset valitaan hoitoon yhdessä Sastamalan kaupungin varhaiskasvatuksen johtoryhmän kanssa.

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä kuka tahansa ja jäsenmaksu on 15 euroa/perhe.

Kuva